Nieuws

Voor Loon, Voor elkaar

Gemeenteraadsvergadering 21 april 2022

Afgelopen donderdagavond is in een openbare raadsvergadering de rapportage van de informateurs inzake de mogelijke coalitievorming naar aanleiding de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 besproken. Het advies van de informateurs is naar onze mening zeer zorgvuldig tot stand gekomen. De informateurs adviseren één of meerdere formateurs aan te stellen die onderzoek gaan doen naar een te vormen coalitie van CDA, PRO3, VVD en Voor Loon. Voor Loon heeft in deze vergadering aangegeven dat dit recht doet aan de uitslag van de verkiezingen aangezien PRO3 en VVD meer stemmen hebben gekregen dan in 2018 evenals de nieuwe partij Toekomstig KLM. De andere 3 partijen hebben minder stemmen gekregen dan in 2018. Toekomstig KLM ziet voor zichzelf geen actieve rol in de coalitievorming zodat het primaat voor de coalitievorming ligt bij PRO3 en VVD. Wij hebben direct na de verkiezingen aangegeven dat we ons gelet op de verkiezingsuitslag bescheiden opstellen maar zeker bereid zijn om deel uit te maken van de te vormen coalitie om zo de belangen van onze (Loonse) kiezers te kunnen dienen. Deze nu voorgestelde coalitie is onze voorkeurscoalitie en dat hebben wij aan de informateurs duidelijk aangegeven en we zijn erg blij dat CDA, PRO3 en VVD even als wij deze coalitie als 1e keuze willen gaan onderzoeken. De door Gemeentebelangen voorgestelde coalitie (CDA, Gemeentebelangen en PRO3) heeft 5.655 stemmen gekregen en onze voorkeurscoalitie 5.275 stemmen. Voor Loon heeft daarom gesteld in de vergadering dat het verschil van 4% van de stemmen van deze coalities op geen enkele manier de door Gemeentebelangen gehanteerde term kiezersbedrog rechtvaardigd. Onze voorkeurscoalitie heeft 59% van de uitgebrachte stemmen gekregen en daarmee ruim voldoende steun van de kiezers. We vinden een samenwerking op basis van kwaliteit, collegialiteit en betrouwbaarheid zeer belangrijk en zijn er van overtuigd dat dit met deze partijen mogelijk is. We hebben Toekomstig KLM en Gemeentebelangen uitgenodigd om de voor hun belangrijke onderwerpen in te brengen zodat deze in de coalitievorming meegenomen kunnen worden.
Wij kijken vooruit om het fundament voor een nieuw huis samen te gaan leggen en vinden een goede vertegenwoordiging vanuit ieder van de drie kernen erg belangrijk.
Wij danken de informateurs voor het goede werk dat ze in korte tijd verzet hebben en kijken er naar uit om de belangen van het kerkdorp Loon op Zand te dienen in de nieuw samen te stellen coalitie waarbij we uiteraard het belang van de gehele gemeente niet uit het oog zullen verliezen.
Zaterdag 23 april starten de eerste gesprekken met de formateurs en we rekenen op een goede formatie met als uitkomst een kwalitatief degelijk akkoord waarin alle belangrijke onderwerpen voldoende aandacht zullen krijgen.

Hein Lommers
Fractievoorzitter Voor Loon
22 april 2022